ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

  MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
  SÁNG TẠO, TRẢI NGHIỆM

  ĐẠT KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

  Đăng ký xét tuyển

  Chương trình đào tạo
  Định hướng trải nghiệm thực tế

  100%

  Sinh viên được trang bị kỹ năng mềm cần thiết

  100%

  Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp ngay từ năm học đầu tiên

  100%

  Thời lượng học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp và làm việc tại phòng Lab

  100%

  Cơ hội tiếp cận với các đề tài dự án, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo

  Đào tạo các ngành học
  Đắt việc nhất hiện nay

  Nhóm ngành khoa học công nghệ

  Nhóm ngành khoa học sức khỏe

  Nhóm ngành kinh tế và kinh doanh

  Nhóm ngành khoa học xã hội

  Thông tin tuyển sinh

  Đăng ký xét tuyển

  Thông tin tuyển sinh

  Đăng ký xét tuyển

  Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí
  50 tỷ đồng

  Hỗ trợ 20% học phí toàn khóa học cho tân sinh viên nhập học vào trường năm 2021

  Đăng ký xét tuyển

  Câu chuyện sinh viên